• Facebook
  • Instagram

Missie en achtergrond

Al vele eeuwen zijn vluchtelingen uit diverse landen in Nederland opgenomen.  

Er wonen nu ongeveer 200.000 tot 250.000 vluchtelingen in Nederland, afkomstig uit landen en regio's over de hele wereld.

 

Wat wil Gast aan Tafel?

De ervaring van de afgelopen vijftig jaar leert dat de meeste vluchtelingen in Nederland blijven. De eerste vijf jaar zijn ze statushouder, vrij snel daarna Nederlander. Voor hen is het belangrijk dat zij zich welkom voelen binnen de Nederlandse samenleving. Voor Nederland is het cruciaal dat de vluchteling integreert in de samenleving. Getuige de vele initiatieven overal in het land zijn Nederlanders behulpzaam wat betreft de opvang van vluchtelingen in nood. De initiatieven dragen bij aan de integratie van vluchtelingen in de Nederlandse samenleving. Het initiatief van Gast aan Tafel wil juist hieraan een bijdrage leveren.

 

De naam Gast aan Tafel

De naam Gast aan Tafel is overgenomen van Novib.

Zij startten in 1963 een actie waarbij mensen werden uitgenodigd een bedrag te doneren ter grootte van de kosten van een extra eter. Farah Karimi, directeur van Oxfam Novib, heeft laten weten er positief tegenover te staan ‘dat de term voor zo'n goed initiatief wordt gebruikt.’

 

Gast aan Tafel 2.0 is eind 2016 in Den Haag gestart.

Per 1 september 2017 zijn er rond de 80 Nederlandse gastgezinnen gekoppeld aan vluchtelingen en hun gezinnen. Verschillende gemeenten hebben het Haagse initiatief al overgenomen en meer gemeenten zijn enthousiast om ook een programma op te gaan zetten.

Jaarverslag

Het Bestuursverslag 2018 kan je hier downloaden.

Het Bestuursverslag 2019 kan je hier downloaden.