top of page
  • Facebook
  • Instagram

ANBI

Gast aan Tafel is financieel volledig afhankelijk van private donateurs. Je bent van harte welkom om Gast aan Tafel te ondersteunen. Ieder bedrag is welkom.

Bankrekening: NL27 INGB 0007 7922 23 t.n.v. Gast aan Tafel te Den Haag


ANBI: De Stichting Gast aan Tafel heeft een ANBI-status. Dat betekent dat giften fiscaal aftrekbaar zijn.

 

ANBI-status

Vanwege de wettelijke eisen om een ANBI-status te verkrijgen en behouden voor Stichting Gast aan Tafel, moet aan de publicatieplicht worden voldaan.

 

Naam: Stichting Gast aan Tafel

RSIN/fiscaal nummer: 857370649

KVK nummer: 68274084

Bankrekening: NL 27 INGB 0007.7922.23

t.n.v. Gast aan Tafel te Den Haag

 

Contactgegevens

Stichting Gast aan Tafel

secretaris@gastaantafel.nl

Bestuur

Een overzicht van het huidige bestuur vind je hier https://gastaantafel.nl/organisatie/

 

Aan bestuurders kan geen bezoldiging worden toegekend voor hun werkzaamheden. Bestuurders en eventuele andere beleidsbepalers van de Stichting ontvangen voor de ter zake van de door hen voor de Stichting verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet bovenmatig vacatiegeld. Deze vergoedingen van de onkosten worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.

 

Er wordt slechts een onkostenvergoeding uitgekeerd, als er onkosten worden gemaakt door bestuurders welke direct het doel van de stichting dienen.

 

Jaarverslag

Het Jaarverslag 2022 kan je hier downloaden.

bottom of page