top of page
  • Facebook
  • Instagram

Missie

De stichting Gast aan Tafel wil de integratie van nieuwkomers en Nederlanders bevorderen door hen met elkaar in contact te brengen. Gast aan Tafel koppelt nieuwkomers aan Nederlanders door ze samen aan tafel te laten gaan of andere activiteiten te ontplooien. 

Hierdoor zullen wederzijds begrip en acceptatie groeien en wordt de basis gelegd voor nieuwe vriendschappen

 

voorzitter
bottom of page