Vrijheidsmaaltijd

op 5 mei 2020 in de Kloosterkerk

Op 5 mei 2020 vieren we 75 jaar bevrijding.

In de Kloosterkerk doen we dat met een vrijheidsmaaltijd: met elkaar aan tafel om te praten over vrijheid en gastvrijheid.

De maaltijd wil met name ook de nieuwkomers verwelkomen die gedurende de afgelopen jaren hun land moesten ontvluchten, in de hoop in Nederland een nieuw, vrij thuis te vinden na een leven waar nauwelijks sprake was van vrijheid.

 

Naast terugkijken zal gedurende de maaltijd vooral ook naar de toekomst gekeken worden. Het wordt een vrolijke maaltijd, die wordt voorafgegaan door een feestelijk programma met muziek, verhalen en beelden.

De vrijheidsmaaltijd wordt georganiseerd onder de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, Gast aan Tafel en de Kloosterkerk. 

Er komen 200 deelnemers, 150 vrije kaarten en 50 genodigden. De vrije kaarten zijn voor nieuwkomers en hun gastgezinnen, voor ieder die zich verbonden voelt met de Kloosterkerk en met het vluchtelingenvraagstuk.

De genodigden zijn leden van de regering, de Tweede Kamer, het College van B&W en de Gemeenteraad van Den Haag, vertegenwoordigers van de kerkelijke gemeenten en van andere religies.

‘Het in stand houden van onze vrijheid vergt dat we oog hebben voor onze medemens – ongeacht geslacht, huidskleur, achtergrond of geaardheid. We moeten ons uitspreken tegen intolerantie en haat. We kunnen alleen met elkaar samenleven als we een ander ook gunnen wat we voor ons zelf willen. Hoe kan een mens werkelijk vrij zijn als de ander dat niet is?‘

(citaat uit de jaarthema tekst zoals geschreven en uitgesproken door prinses Mabel)